UJP Writer Community authors final list 1Serial No.
Author Name
City
101
Anila Farooqi
Karachi, Pakistan
102
Sheikh Haris
Lahore, Pakistan
103
Aisha
Riyadh, Saudi Arabia
104
Shumaila Naz,
Karachi, Pakistan
105
Sindu Shoaib
Karachi, Pakistan
106
Junaid Jan (JJ)
Karachi, Pakistan
107
Missbah Shaheed
Rahim Yar Khan
108
Madiaha Anwar
Karachi, Pakistan
109
Sarwat Siddiqui
Karachi, Pakistan
110
Shehnila Urooj
Karachi, Pakistan
111
Shaista Tahir
Karachi, Pakistan
112
Iftikhar Ahmad
Abotabad, Pakista
113
Umama Saleem
Karachi, Pakistan
 
Top