Utho jago Pakistan 3rd June 2013 Full show
 final of beauty parlor icon 2013


Utho jago Pakistan 4th June 2013 Full show
Larkiya ghar say kyu bhag jati hai? wajuhat kiya hai?
daikhiya is programme mai

Utho jago Pakistan 5th June 2013 Full 
Grand Parents special Utho jago Pakistan 6th June 2013 Full show 
bandar or insan mai farak mitay juoan ko sar say bhagay Utho jago Pakistan 7th June 2013 Full show 
Aik baity ko ghar mil gya UJP ki kamyabi
 
Top